شایان موزاییک مقدم شما دوستان گرامی را به بازدید از غرفه ما واقع در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ساختمان تهران مورخ 21الی 24 مرداد ماه ساعت 10الی 18 در فضای باز ضلع شمالی سالن 8و9 غرفه op809 را گرامی میدارد.

تاریخ درج : 1396/5/17